Apeluri

New: Program de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” şi „Nicolae Iorga” 2019
Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, care cunosc limba italiană cel puţin de nivel mediu și o limbă de circulație internațională, pentru domeniile: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, științe economice și științe exacte.
 
Bursa se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive şi maximum doi ani universitari consecutivi. Ministerul Educaţiei Naționale, prin A.C.B.S., asigură o bursă de 500 de euro pe lună destinată asigurării cheltuielilor de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană,  transport internațional, procurare de cărţi şi rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale şi, eventual, plata unor taxe şcolare). Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di  Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două instituţii.
 
La concursul național au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;
b) provin din instituții de învățământ acreditate din România/instituții de profil din România, sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și/sau studii universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calități:
- studenți la programele de masterat/cursanți la studii  aprofundate, la învățământul de zi;
- doctoranzi în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România;
- doctori în științe/artă cu diplomă obținută în țară sau străinătate;
- artiști consacrați;
- cadre  didactice  titulare  în  instituții  de  învățământ  de  stat  sau  particular acreditate, din rețeaua Ministerului Educației Naționale;
- cercetători în institute de cercetare din rețeaua Ministerului Educației Naționale;
- membri ai Uniunii Artiștilor Plastici;
c) au cunoștințe de limba italiană cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație) și, de asemenea,  fac dovada cunoașterii unei limbi străine de  circulație internațională;
d) fac dovada obținerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în domeniul în care se solicită bursa.
 
Termen23 octombrie 2019.
 
 
New: Apeluri portal Comisia Europeana (cu deschidere in perioada iulie-septembrie 2019)
New: COST Actions
The COST programme (European Cooperation in Science and Technology) aims at facilitating breakthrough scientific developments leading to new concepts and products. COST brings together European researchers and enables them to jointly develop their own ideas and new initiatives across all science and technology fields through trans-European cooperation. The new COST Actions as well as all the running ones are open for participation.
 
COST activities are carried out in the form of networks, called COST Actions. A COST Action lasts for four years. COST does not fund the research itself, but supports networking via different tools such as meetings, short-term scientific exchanges, training schools and dissemination activities as elements of COST Actions.
 
Deadline: 5 September 2019.
 
New: Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice
 
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.
 
Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Prezentul apel de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat, avizată favorabil de către Consiliul Concurenței. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

 
Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
 
Termen limită: 7 octombrie 2019.
 
New: Pilot Project – Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries (FLIP for CCIs-2)
The main objective of the pilot project is to explore activities which aim to bridge the gap between on the one hand, cultural heritage education and skills development and on the other hand the labour market, and to encourage in particular connections with creative industries and "third places" such as creative hubs, maker spaces, fablabs, cultural centers, community centers or other.
 
The expected results of the proposal are:
- Strengthened trans-national and cross-sectoral cooperation of cultural heritage and formal and non-formal learning and skills development;
- Better employability of cultural heritage professionals and closer contacts of cultural heritage education and skills development with the labour market and CCIs;
- Stronger connections and networking of cultural heritage sectors with creative industries and "third places" such as creative hubs, maker spaces, fablabs, cultural centers, community centers or other;
- Enhanced exchanges of experience, learning, skills development and practical testing and cooperation opportunities;
- Facilitation of peer learning and exchance of good practice;
- Improvement of cultural heritage skills;
- Improved of statistics and data on the labour market for the cultural heritage sector;
- Recommendations for further policy making at EU, national, regional and local level.
 
Proposals may be submitted by any of the following applicants:
 non-profit organisation (private or public);
 public authorities (national, regional, local);
 international organisations;
 universities;
 educational institutions;
 research centres;
 profit making entities.
 
Deadline12 August 2019.
 

 

New: Social innovation and national reforms - Long-term care (EaSI Progress Axis)
The objectives of this call are:
• To develop and test innovative approaches to LTC (Long-term care) provision with the aim to address the challenges of access, affordability, workforce, quality and sustainability of LTC;
• To develop sustainable multi-level partnership models that would facilitate the implementation of social innovation in LTC provision;
• To use social innovation in LTC policy planning and monitoring.
Each proposal for action should aim at reaching at least two of the three above objectives and should have potential for upscaling.
 
To be eligible, mono or lead applicant and co-applicants must be properly established and registered in one of the EaSI-PROGRESS participating countries. The applicants must fall in one of the following categories:
• public authorities or public agencies expressly mandated in writing by the competent public authorities to assume responsibility for the implementation of the
action,
• non-profit organisations (private or public),
• research centers / institutes / higher education establishments,
• civil society organisations,
• social partner organisation at European, national or regional level.
 
Deadline: 10 September 2019.
 

 

New: SNF Spark Scheme - Rapid funding of unconventional ideas
The aim of Spark is to fund the rapid testing or development of new scientific approaches, methods, theories, standards, ideas for applications, etc. It is intended for projects that show unconventional thinking and introduce a unique approach. The focus is on promising ideas of high originality, relying on no or very little preliminary data. 
 
Applicants must have a doctorate or equivalent qualification, i.e. they must have completed at least three years of research work as their main source of income since obtaining their higher education degree.
 
The applicant(s) must either be employed at a Swiss institution providing the necessary infrastructure at least for the duration of the project, or have the support of a Swiss host institution providing the necessary infrastructure for the duration of the proposed project. An employment contract is not necessary at the time of submission.
 
Deadline: 17 July 2019.
 
New: Competiţii UEFISCDI (mobilităţi cercetători, premiere articole şi brevete)
1. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora
Scop: Capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea crearii unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.
Termen limită: 30 septembrie 2019.
 
 
2. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora
Scop: Crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.
Termen limită: 30 septembrie 2019.
 
 
3. Proiecte de mobilitate pentru cercetători
Scop: Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.
Termen limită: 30 septembrie 2019.
 
 
4. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete
Scop: Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.  
Termen limită: 15 noiembrie 2019.
 
 
5. Premierea rezultatelor cercetării – Articol
Scop: Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.
Termen limită30 noiembrie 2019.
New: MSCA Individual Fellowships
The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility.
This call is open to researchers who have a doctoral degree or at least four years’ full-time research experience by the time of the call deadline.
MSCA IF Fellowships offer favorable employment conditions, including the possibility to work part-time and, for example, work on creating your own start-up or follow advanced studies in parallel.
 
Deadline: 11 September 2019.  
 
New: SESAR 2020 Exploratory Research
The 4th call for proposals covers a wide range of topics aimed at fostering new and innovative ideas to transform air traffic management in Europe. The research topics covered by the call are steered by the needs identified in the Aviation Strategy for Europe, the European ATM Master Plan, Flightpath 2050 - Europe's Vision for Aviation and the ACARE’s Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). This fourth call of proposals is driven additionally by the results from current and previous SESAR research, relevant Horizon 2020 projects and other research activities.
 
Deadline date: 29 August 2019.
 
 
New: Civil Society Projects 2019
Part of the Europe for Citizens Programme, the Civil Society Projects strand aims at supporting projects promoted by transnational partnerships and networks directly involving citizens. These projects gather citizens from different horizons, in activities directly linked to Union policies, with a view to give them an opportunity to actively participate in the Union policymaking process in areas related to the objectives of the Programme.
 
Civil Society Project must include at least two of the following types of activities:
Promotion of societal engagement and solidarity: activities promoting debate/campaigns/actions on themes of common interest in the framework of the rights and responsibilities of the Union citizens and making the link to the European political agenda and policy making process.
Gathering of opinions: activities aiming at gathering the individual opinions of the citizens favouring a bottom up approach (including the use of social networks, webinars, etc.) and media literacy.
Volunteering: activities promoting solidarity among Union citizens and beyond.
 
Eligible applicants are non-profit organisations, including civil society organisations, educational, cultural or research institutions, other organisations involved in the project can also be public local/regional authorities. A project must involve organisations from at least three participating countries of which at least two are an EU Member State.
 
New: Emerging Paradigms and Communities; EIC Transition to Innovation Activities
a. FET Proactive: Emerging Paradigms and Communities
Specific Challenge: To explore and consolidate a new technological direction in order to put it firmly on the map as a viable paradigm for future technologyTo foster the interdisciplinary communities that are able to drive this forward, extending from the participating consortia to a wider European pool of expertise.To stimulate the emergence of a European innovation eco-system around a new technological paradigm, well beyond the world of research alone.
Scope: Proposals are sought for cutting-edge high-risk / high-reward research and innovation projects that aim to demonstrate a new technological paradigm within the scope of one of the following sub-topics: 
a. Human-Centric AI;
b. Implantable autonomous devices and materials;
c. Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization.
 
b. EIC Transition to Innovation Activities
Specific Challenge: Tto turn promising results from FET-funded projects into genuine technological or societal breakthrough and disruptive innovations. Since the typical researchers' mindset is to identify further opportunities for research, promising research results that could be the basis for breakthrough and disruptive innovation risk to remain unexploited. The challenge is to create a fertile ground for those results to mature, to a level where exploitation and investment opportunities can start to be discussed, and ultimately towards future market uptake. While recognising that this may still take further research and development, it is crucial to complement research excellence with a focus on entrepreneurial ambition and commitment at an early stage.
Scope: The EIC Transition Activities pilot aims at bringing promising technologies as they are at the end of a typical FET-Open or FET Proactive project to a level of development, validation and demonstration where they become a credible basis for entrepreneurship, business creation, investment and, ultimately, economic and/or societal returns. The project shall be driven by a partner with the vision, ambition and commitment to bring the technology to actual use (possibly through the creation of a start-up or spin-off).

 

Deadline: 03 September 2019.
 

 

New: Bio-based Industries Innovation action - Demonstration (Work programme: H2020-JTI-BBI-2019)
Among the topics of the call:
- Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at commercial level;
- Develop breakthrough technologies to improve the cost-effectiveness and sustainability of pre-treatment steps within biorefining operations;
- Apply microorganisms and/or enzymes to resolve end-of-life issues of plastics;
- Convert plant oils and fats into safe high-added-value products for various applications including food and personal care;
- Produce bio-based functional ingredients and additives for high-end markets
Produce high-performance bio-based alternatives to harmful products or processes to protect and enhance human health and the environment.
 
Deadline: 04 September 2019.
 
More information about the call: bit.ly/2Kjn911
Appel 2019: Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques

L’action d’appui de l’AUF a pour finalité de promouvoir la science en français et d’apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.
Le soutien de l’AUF se traduit par un appui aux manifestations scientifiques de type: colloque, séminaire, journée scientifique, université d’été.

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-a-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-appel-2019/?fbclid=IwAR0aGSDzd0ejZ_h6Ooa9qguKgibQKWmSSwAC0qy9fc1Bmy-tl4COwHXFUyA

Competiția pentru Schema Mică de Grant (SGS-ERC), finanţată din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
Scop: susținerea cercetătorilor români în vederea îmbunătățirii propunerilor de proiecte pentru redepunerea acestora în viitoarele competiții lansate de European Research Council (ERC).
Bugetul competiţiei este în valoare de 1.500.000 euro.
 
Termen limită: 01 august 2019.
Calls for proposals for Horizon 2018-2020
Artificial Intelligence and the Society of the Future - The Volkswagen Foundation

The initiative focuses on joint, integrative research approaches in the social sciences and the engineering sciences. Against the background of the current and emerging developments in the field of “Artificial Intelligence” the Foundation wishes to support projects dealing with the development of new perspectives and insights with a view to shaping the future of society as well as technology.
The aim is to enable novel project constellations and interdisciplinary cooperation in a scientific and socially highly topical area through a shift in thinking towards new perspectives and solutions.

Is it possible for someone based at a university or research institute abroad to apply for funding. There are two options: collaborating with an academic partner in Germany or continuing one’s research career in Germany (after PhD).

Deadline: July 04, 2019

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/artificial-intelligence-and-the-society-of-the-future

'Mixed Methods' in the Humanities? (The Volkswagen Foundation)

The aim of this funding scheme is to explore how such new procedures of digital humanities can be combined with "qualitative-hermeneutical" approaches, and to evaluate potential for "added value". The call addresses projects that reach beyond mere collaboration on a specific research question and explore the interface between the two procedures on a theoretical-methodological level.

The call comprises two funding lines: The first one addresses collaborative "hybrid projects" (closed call). The second offers support for workshops and small-scale summer schools. Funding line 2 is open to all researchers in the historical hermeneutical humanities. Funding may also be made available to fill the gender gap and support the training of female researchers in digital technology. Applications for the funding of workshops and summer schools may be submitted at any time. The review process is carried out in written form. The budget may include travel and accommodation expenses, as well as (reasonable) costs of personnel required for the preparation and implementation of workshops.

Research institutions outside Germany may also be eligible for funding. Such applications must include specific details of a substantial cooperation with academics in Germany.

Deadline (2nd funding line): July 04, 2019

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/mixed-methods-in-the-humanities

Artificial Intelligence and the Society of the Future (The Volkswagen Foundation)

The funding initiative addresses postdoctoral researchers and professors of all career levels in the social and engineering sciences prepared to devote themselves to interdisciplinary, integrative research networks and, by way of an innovative approach, to the challenges arising from the impact of artificial intelligence on society. The integration of different disciplines of the humanities is possible. In addition to substantial, longer-term project funding, it is also possible to fund upfront an optional one-year planning grant.

The application consortium must have expertise in engineering, social sciences and / or humanities. The full proposal must be submitted by an institution in Germany, the participation of researchers from abroad is welcome. The Foundation covers all project-related costs; however, general overheads cannot be granted. The Foundation can only grant funding to academic institutions.

Deadline: July 04, 2019

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/artificial-intelligence-and-the-society-of-the-future

EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch'

The challenge is to develop a European technologically non-dependent solution for launching light satellites.

An established service for regular launches dedicated to small satellites will contribute to achieve the following goals:
- internal market growth in the manufacturing sector of small launchers and satellites and the downstream services sector;
- European leading position in export markets globally in the field of light satellites and small launchers;
- space-enabled seamless solutions for European citizens thanks to operational light satellites and small launchers.

The contest is open to all legal entities (i.e. natural or legal persons, including international organisations) or groups of legal entities established in an EU Member State or in a country associated to Horizon 2020. The prize relates to the development of European critical space infrastructure, which is of strategic importance and security-critical for the Union and its Member States.

The prize will be ​​awarded, after closure of the contest, to the contestant(s) who in the opinion of the jury demonstrates a solution that best meets the following cumulative criteria:
​- ​Excellence
​- ​Technical implementation;
​- ​Service sustainability.

Deadline:​ ​01 June 2021
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/space-eicprize-2019.html

Oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2019-2020

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.
Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare.DAAD finanțează și programe desfășurate în limba germană sau în limba engleză.

Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat la următoarea adresă: https://www.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/ic-bukarest/stipendien/rumaenisch/daad_stipendien_kurz_19-20-ro.pdf. Termenele de aplicare pentru stagiile finanțate în anul universitar 2019-2020 sunt trecute în tabel în ultima coloană.

Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&back=1

EIC Horizon Prize for 'Blockchains for Social Good'

The challenge is to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges leveraging Distributed Ledger Technology (DLTs), such as the one used in blockchains.

Social application areas in which decentralized solutions based on DLTs have shown clear benefits over conventional centralised platform solutions include, but are not limited to:
- demonstrating the origin of raw materials or products and supporting fair trade and the fair monetization of labour;
- allowing for a greater visibility of public spending and a greater transparency of administrative and production processes;
- participation in democratic decision-making by enabling accountability, rewarding participation and/or anonymity;
- enabling the development of decentralized social networks or clouds, or of decentralized platforms for the collaborative economy;
- managing property, land registry or other public records;
- contributing to financial inclusion.

This challenge is targeted at a wide range of actors: individuals, social entrepreneurs, civil society organisations, research centres from technological and social disciplines, creative industries, students, hackers, start-ups, and SMEs.

Deadline: 03 September 2019

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/blockchain-eicprize-2019.html

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis'

For the purpose of this prize, artificial photosynthesis is understood to be a process that aims at mimicking the physical chemistry of natural photosynthesis by absorbing solar energy in the form of photons. The solution is required to use this energy to generate fuel molecules through a synthetic system to be delivered as a single integrated device that utilises either biomimetic, nanotechnology, synthetic biology or a combination of these systems.
Meeting the challenge will stimulate innovation and focus research and development towards energy applications in a new energy technology through increased public and commercial interest. Moreover, it will accelerate the development of new innovative energy conversion systems using solar light and natural elements to produce renewable fuels to be used in industry, housing and transport.
Deadline: 03 February 2021

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sunfuel-eicprize-2021.html

EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech for Humanitarian Aid

The challenge consists of developing innovative solutions for the delivery of humanitarian aid based on frugal application of advanced technologies.
Expected Impact: More cost-effective, more sustainable and higher-quality innovative solutions, leading to an optimised use of humanitarian funding and an enhanced response to urgent needs in a humanitarian aid settings, notably for those in a most vulnerable situation, in areas such as shelter, water and sanitation, energy, heating or cooling, food, hygiene and medical care.
Deadline: 15 January 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html

Archive