Apeluri

New: Call for proposals to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration
This call will aim to co-fund national or transnational projects tackling at least one of the following grounds of discrimination of Art. 19 TFEU (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:EN:HTML): racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.
 
This call will fund activities on:
- data collection and survey;
- monitoring the implementation of non-discrimination legislation;
- training of professionals;
- mutual learning, exchange of good practices, cooperation, including identifying best practices which may be transferable to other participating countries;
- dissemination and awareness raising activities (including at local level), such as seminars, conferences, campaigns or social media and press activities;
- victims' interest representation, independent monitoring and reporting;
- capacity building and empowerment.
Deadline: 09 October 2018

 

New: European Research Council (ERC) Advanced Grant
Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. ERC Advanced Grant Principal Investigators are expected to be active researchers and to have a track record of significant research achievements in the last 10 years which must be presented in the application.
Principal Investigators of Advanced Grant proposals will be expected to demonstrate a record of achievements appropriate to the field and at least matching one or more of the following benchmarks:
- 10 publications as main author (or in those fields where alphabetic order of authorship is the norm, joint author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, and/or in the leading international peer-reviewed journals and peer-reviewed conferences proceedings of their respective field;
- 3 major research monographs, of which at least one is translated into another language. This benchmark is relevant to research fields where publication of monographs is the norm (e.g. humanities and social sciences).
Deadline: 30 August 2018

 

New: Call for Proposals: Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling Pathways”
Description of the activities to be funded / Type of actions:
(a) Proposals must be centred around one of the two or a combination of the two elements below:
 Tools for assessing the skills (including, literacy and/or numeracy and/or digital skills) of low-skilled / low qualified adults or priority targets groups as defined by the countries, where relevant, and / or
 Arrangements for providing such assessments to low-skilled / low qualified adults or priority targets groups as defined by the countries, where relevant.
(b) Proposals must include one or more of the following activities:
 Enlarging the scale or scope of existing assessment tools and arrangements for low-skilled / low-qualified adults that are considered to be effective (e.g. enlarging the scope of an existing assessment arrangement to cover a different target group); or
 Adapting to the needs of low-skilled adults existing assessment tools and arrangements that are considered to be effective (e.g. adapting an assessment so that it assesses basic literacy, numeracy or digital skills); or
 Developing new assessment tools and arrangements for low-skilled adults and/or testing them on a scale that allows conclusions to be drawn about their effectiveness.
 
Eligibility of the applicants (lead and co-applicants):
To be eligible, the mono-applicant or lead applicant in case of consortium must be a public entity in charge of national or regional policies and actions for upskilling/re-skilling adults.
Any co-applicants must be public or private entities (profit or non-profit making) involved in the organisation and/or financing and/or provision of services to adults such as skills assessment, validation of competences, education and training, orientation and guidance.
Deadline: 6 July 2018.
New: Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date
Prin Ordinul MFE nr. 361 din 03.05.2018, a fost aprobat Ghidul Solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor), pentru Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date, aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale - Axa prioritara 1 din POC.
 
Termen limită: 12 iulie 2018
 
New: ERA-Net Smart Energy Systems: SG+ RegSYS
ERA-Net Smart Grids Plus RegSys pornește de la inițiativa ERA-Net SG+ pe care o continuă și completează, devenind ERA-NET Smart Energy Systems. Noul program se concentrează pe sistemele integrate inteligente regionale pentru energie. Proiectele trebuie sa cuprindă cel puțin doi participanți diferiți din două țări membre ale consorțiului ERA-Net SG+ RegSys.
 
Proiectele RegSys vor avea printre obiective folosirea sustenabilă a resurselor locale și globale, urmărind:
​​

- Identificarea nevoilor critice și implicarea actorilor importanți în sistemele de energie locale și regionale;

- ​Implicarea furnizorilor de tehnologie și servicii, a inovatorilor și cercetătorilor în procesul de dezvoltare și definire a soluțiilor pentru sistemele de energie locale și regionale, adaptate cererii din piață;

​​

- Atragerea actorilor din mediul public și privat în colaborări care să accelereze inovația și implementarea de noi soluții.

 
Propunerile de proiecte ideale abordeaza toate cele 3 aspecte:
​​

(1) Tehnologie: soluții de transport multi-funcțional, automatizări, telecomunicații, machine learning, cercetare tehnologică etc.

(2) Piață: design de piață prin produse și servicii noi, modele de business noi, reglementări noi, cercetare economică etc.
(3) Adoptare: procese inovative, de tranziție și transformare, cu implicarea actorilor relevanți din rândurile consumatorilor și ai actorilor din zona de educație și politici publice, distribuției, comunității și societații, cercetare socială etc.
 
Proiectele RegSys trebuie să dezvolte și să piloteze tehnologii, sisteme și soluții eficiente de distribuție, de stocare și de utilizare a resurselor regenerabile într-o măsură cât mai mare, țintind să acopere până la 100% cererea de furnizare de energie la nivel local și regional până în 2030. În același timp trebuie să contribuie la integrarea acestor sisteme locale și regionale de energie într-un sistem solid la nivel european, încurajând participarea la schimbul de energie, precum și la menținerea și continuitatea întregului sistem.
 
Proiectele ERA-Net SG+ RegSys transnaționale ideale abordează toate cele trei dimensiuni ale integrării: Smart Energy System Integration, Innovation Ecosystem Integration, Cross Sectoral Integration. Un astfel de proiect conecteaza cele mai noi tehnologii din domeniul energiei cu cele mai noi idei de afaceri din sectoarele din afara celui energetic, cu sprijinul actorilor implicați în dezvoltarea regională, pentru a crește gradul de adoptare a unei soluții noi în cadrul afacerilor locale sau în locuințe.
 

Lansarea primului apel de proiecte al inițiativei Smart Energy Systems va avea loc în Suedia, în perioada 21-25 mai 2018, în cadrul Nordic Energy Week. 

​​


 
Termen limită depunere schiță proiect: 11 septembrie 2018.
 
New: Call for Proposals: Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes
The objectives of this Pilot Project are:
• The pilot project will provide advice, technical assistance and a range of tailored guidance activities and recommendations to Member States interested in developing the PHS sector, and will support the exchange of good practices among key stakeholders, national public administrations (municipalities/local administrations in the case of a trial introduction) and organisations of domestic workers, carers and
employers.
• Regarding the social dialogue and decent working conditions, the project will facilitate the professionalisation of these jobs, the dissemination of information on the rights and obligations of workers and employers and the creation and development of an effective social dialogue.
The following activities will be financed:
• organization of a European conference;
• setting up and maintenance of a website to present good practices, some elements of guidance and other analytical and information material;
• Technical assistance to Member States and stakeholders to develop a service voucher scheme and/or social dialogue in the PHS (Personal and Household Service) sector.
To be eligible lead applicants, co-applicants and affiliated entities must fall within one of the following categories: non-profit-making organisations such as European federations, universities and research institutes; social partners; public authorities; international organisations.
Deadline: 30 June 2018
New: Call for proposals CLEAN SKY 2
Development and testing of innovative Cr free anodic layers removal solution
The aim of this study is then to develop a Cr free solution to remove anodic oxidation layers obtained with new alternative treatments, without deteriorating the aluminium alloy substrate. Please refer to the full topic descriptions document published in this call.
 
Improved Thermal Properties of Computing Platforms for Next-Generation Avionics [SAT]
The proposed activity shall investigate, develop, and validate emerging thermal-aware SW-based techniques that will reduce operational temperature of electronic circuits. The expected impact of the improved thermal performance will both improve computing performance and will reduce size and weight of electronics due to relaxed dissipation requirements. Please refer to the full topic descriptions document published in this call.
 
Thermo-mechanical design validation of compact heat exchanger by thermal cycling life prediction
The objective of this topic is to gain knowledge on physics involved in heat exchanger deterioration. Hence, models which can deal with multi-scale and multi-disciplinary physics shall be built, communicating between each other, with the objective to accurately simulate real operational conditions.
 
Development of Measurement Techniques for Visualisation and Evaluation of Reverse Flow Interactions with Fan
Reverse flows generated by the thrust reverser unit (TRU) are of significant complexity. In order to ensure reliable fan performance when the TRU is deployed, the flow topologies up- and down-stream of the fan module need to be investigated and understood. For this purpose, advanced measurement techniques for a novel level of visualisation and evaluation of reverse flow interactions with fan aerodynamics need to be developed.
 
Adoption of a “Digital Transformation” approach to improve NGCTR design and simulation
The Topic is aimed to develop a new approach in the develop of the NGCTR, using new technologies associated to the Digital Transformation concept (Big Data; IoT; AI; AR/VR;), and designing new methods capable to earn the maximum value from these.
But also to support the optimization of flight campaigns and improving design choices, thanks to new insights coming from the massive data analysis and finding innovative algorithms and correlations.
 
Sizing for recycled carbon fibres to optimise adhesion in organic/inorganic composite materials
In the present topic, carbon fibres’ sizing shall be manufactured and modified in order to optimise the interlinkage between recycled carbon fibres and a polymeric or a cementitious matrix with the goal to produce improved carbon fibre composite materials with increased mechanical properties.
 
Composite mould tool based on 3D printing
The objective of the present topic is to develop a composite mould tool based on an innovative large additive manufactured structure. The tool surface shall be able to withstand a high production rate, similar to today's metallic tools. The tool is intended to be used for producing a composite demonstrator with a size of approximately 1.5x3 sqm.
 
Cognitive Computing potential for cockpit operations
The objective of this research project is to assess how Cognitive Computing could efficiently support by 2035+ pilot decision making in unexpected or very complex situations.
Deadline: 12 July 2018
 
New: Call for proposals on Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth

Projects submitted under this call should aim at:

1. Disseminating and/or scaling up good practices on inclusive learning initiated in particular at local level. In the context of the present call, scaling up means replicating good practice on a wider scale/transferring it to a different context or implementing it at a higher/systemic level;

or

2. Developing and implementing innovative methods and practices to foster inclusive education and/or youth environments in specific contexts. 

Eligible applicants are public and private organisations active in the field of education, training and youth or other socio-economic sectors or organisations carrying out cross-sector activities (e.g. cultural organisations, civil society, sport organisations, recognition centres, chambers of commerce, trade organisations, etc.).

The minimum partnership composition requirement for this call is 4 eligible organisations from 4 different programme countries. If networks are involved in the project, the consortium must include at least 2 organisations which are not members of the network(s) and the consortium has to represent at least 4 eligible countries.

Deadline: 22 May 2018 

 

New: Call for proposals HERCULE III: Training and Conference 2018


Topic 1: Exchange of staff
Scope: Organising staff exchanges between national and regional administrations (in particular, in neighbouring Member States) to contribute to the further development, improvement and updating of staff's skills and competences in the protection of the Union’s financial interests.


Topic 2: ​Conferences
Scope:​ ​Organising conferences (i.e. conferences, seminars, colloquia, round-tables and workshops) to create networks and structural platforms between Member States, candidate countries, other third countries and international public organisations in order to facilitate the exchange of information, experience and best practices. The information and best practices should relate to, amongst others, the risks and vulnerabilities the Union's financial interests are exposed, as well as investigation methods and/or prevention activities.


T​opic 3: Targeted, specialised training
Scope:​ ​Developing targeted specialised trainings to create networks and structural platforms between Member States, candidate countries, other third countries and international public organisations in order to facilitate the exchange of information, experience and best practices. The information and best practices should relate to, amongst others, the risks and vulnerabilities the Union's financial interests are exposed, as well as investigation practices and/or prevention activities.

 

New: 2 Calls for Proposals for Action Grants under 2018 Rights, Equality and Citizenship Work Programme

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

 

The call is aimed at supporting projects focusing on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, by:

- improving responses to hate crime and hate speech, including but not limited to means of criminal law;
- supporting victims of hate crime and hate speech;
- preventing hatred by fostering tolerance and social cohesion.
D​eadline
​: ​04 October 2018


Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech online
 
The call for proposals will support the following priorities:
- Projects aimed at development, studies and analyses of the sociological landscape and trends on hate speech online;
- Projects on developing online alternative and counter-narratives and promoting the development of critical thinking by Internet users;
- Projects aimed at countering illegal hate speech online on social platforms/Internet companies (As defined under national laws transposing the Council Framework Decision 2008/913/JHA, on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law) and enhancing transparency on how manifestations of hate speech are addressed in the online world.
Deadline: 11 October 2018
 
New: EEA Grants - Competiţii deschise Proiecte colaborative de cercetare + Proiecte de Mobilităţi
Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.
Scopul competiţiei "Proiecte colaborative de cercetare": Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România.
Termen: 1 octombrie 2018. 
 
Tododată, în vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Statele Donatoare şi România, pentru stabilirea de parteneriate care să se materializeze în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare” este lansată competiţia pentru „Proiecte de Mobilităţi”. 

Scopul competiţiei "Proiecte de Mobilităţi": Stabilirea de parteneriate între cercetătorii din Statele Donatoare și România în vederea dezvoltării de Proiecte colaborative de cercetare.

Termen: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 14 septembrie 2018.
New: Calls for proposals for Horizon 2018-2020
New: Open Call H2020-BBI-JTI-2018 (Biology, Chemistry, Biochemistry)

BBI.2018.SO1.R1: Resolve logistical, infrastructural and technological challenges to valorise residual and side streams from aquaculture, fisheries and the aquatic biomass processing industries
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so1.r1.html

BBI.2018.SO2.D3: Valorise sugars from the cellulosic and/or hemicellulosic fractions of lignocellulosic biomass
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so2.d3.html

BBI.2018.SO2.R2: Develop techniques and systems to improve the performance of biocatalysts
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so2.r2.html

BBI.2018.SO2.R4: Apply advanced biotechnologies to convert biomass that contains inhibitors into high value-added chemicals and materials
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so2.r4.html

BBI.2018.SO2.R7: Electrochemical processes for bio-based monomers and polymers
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so2.r7.html

BBI.2018.SO3.F2: Large-scale production of proteins for food and feed applications from alternative, sustainable sourceshttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so3.f2.html

​Termen (toate de mai sus): 06 Septembrie 2018.

Mai multe apeluri pe topic-uri asemănătoare regăsiţi la acest link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

New: Premierea rezultatelor cercetării - Brevete
Scopul competiţiei: Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.
Termen: 15 decembrie 2018
New: Premierea rezultatelor cercetării - Articole
Scopul competiei: Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.
Termen: 29 noiembrie 2018

 

New: Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora
Scopul competitiei: Capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea crearii unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.
Termen: ​20 noiembrie 2018
New: Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora
Scopul competitiei: Crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.
New: Proiecte de mobilitate pentru cercetători
Scopul competitiei: Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.
Termen: 30 septembrie 2018
Call for proposals in the field of undeclared work

The main objective of this call for proposals is to complement and add value to the activities indicated in the work programme of the European Platform tackling undeclared work. Other objectives are to develop and fund innovative initiatives which shall contribute to enhancing the implementation, application, knowledge and better enforcement of EU and national law in the area of undeclared work, thus contributing to the reduction of undeclared work and to the emergence of the formal jobs. The knowledge gained from these projects should also help building up evidence-based knowledge for better policy design. The priority is to co-finance actions fostering joint activities and cross-border projects of enforcement authorities improving their technical capacity in the field of preventing and deterrence of undeclared work.

Deadline: 13 June 2018

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=530&furtherCalls=yes

Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

The main objective is to contribute to the effective and coherent application of the acquis relating to judicial cooperation in:

-  Civil matters and to contribute to the effective and coherent application and enforcement of EU instruments;

-  Criminal matters and to contribute to the effective and coherent application of EU mutual recognition instruments in criminal matters.

Deadline: 19 June 2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2018.html

Call for proposals to address: equal participation of women and men in public fora, in leadership positions in politics and in the corporate sector and to support public authorities and civil society in relation with the 'New Start to Support Work-Life Balance for Parents and Carers' initiative

Priorities and activities to be co-financed:

- The aim of the first priority is to support projects promoting equality for women and men in public debates, in leadership positions in politics and in the corporate sector;

- The aim of the second priority is to support projects aiming at better enforcement of EU law on work-life balance and in particular of protection against dismissal and unfavourable treatment due to pregnancy or parenthood.

Deadline: 19 June 2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-2018.html

 

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Priorities and activities to be co-financed:

- Prevention of gender-based violence (GBV): The focus of this priority is on primary prevention, in particular changing social norms and behaviour, in order to end tolerance of all forms of gender-based violence;

- Protection and support for victims and witnesses of domestic violence, including through tackling under-reporting, promoting multi-disciplinary cooperation, and capacity building for relevant professionals;

- The coordination and/or adaptation of support services for sexual and gender-based violence to include refugees and migrants, in particular to ensure their recovery from such trauma;

- Prevention and responding to cyber sexual- and gender-based violence;

- Promoting the embedding of child safeguarding policies across different settings and sectors, such as sports clubs and organisations, extra-curricular activities and/or leisure/recreation clubs/organisations for children, both as a means to protect and safeguard children as well as to equip staff with the necessary training and guidance.

Deadline: 13 November 2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html

Calls H2020 - ECSEL JU (Joint Technology Initiative on ‘Electronic Components and Systems for European Leadership’)

Topic: ECSEL-2018-1-IA

An ECSEL Innovation Action (IA) primarily consists of activities aiming at pilot lines, test beds, demonstrators, innovation pilots and zones of full-scale testing. These activities produce plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes, methods and tools or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication.

Deadline: 20 September 2018

https://goo.gl/u1TNRN

 

 

Topics: H2020-ECSEL-2018-2-RIA, H2020-ECSEL-2018-2-RIA-Special-Topic

An ECSEL Research and Innovation Action (RIA) primarily consists of activities aiming to establish new knowledge and/or to explore the feasibility of a new or improved technology, product, process, service, method, tool or solution. For this purpose they may include applied research, technology development and/or method/tool and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment.

Deadline: 20 September 2018

https://goo.gl/engs4G

Call of Proposals: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap.

The objective of this topic is to scale up existing research for the benefit of the cybersecurity of the Digital Single Market, with solutions that can be marketable. For this, participants should in parallel propose, test, validate and exploit the possible organisational, functional, procedural, technological and operational setup of a cybersecurity competence network with a central competence hub. Projects under this topic will help build and strengthen cybersecurity capacities across the EU as well as provide valuable input for the future set-up of the Cybersecurity Competence Network with a European Cybersecurity Research and Competence Centre as mentioned by the Joint Communication.

Deadline: 29 May 2018

 

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child - putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care

Projects shall support capacity building of professionals working for and with children on the rights of the child and child protection: project activities shall focus on putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care and they shall encompass a strong child participation component (in project conception and design/empowerment of children/the child’s right to be heard/children’s involvement in reviewing service delivery).

Deadline: 31 May 2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2018.html

Granturi SEE și Norvegia pentru Cooperare Regională

Granturile SEE și Norvegia pentru Cooperare Regională vizează proiecte de consolidare a cooperării transfrontaliere și transnaționale între țările donatoare, țările beneficiare și zece state membre care nu sunt membre ale UE.
Proiectele finanţate trebuie să fie transfrontaliere regionale sau transnaționale și să implice mai mulți parteneri și mai multe activități în diferite țări. Entitățile eligibile trebuie să aplice ca un consorțiu format din entități din cel puțin trei țări.
Vor fi alocate fonduri pentru sprijinul dialogului incluziv și consolidarea rețelelor transfrontaliere și transnaționale, consolidarea capacităților, schimbul de cunoștințe și schimbul de politici pentru accelerarea inovării; dezvoltarea structurilor de cooperare durabilă între sectorul de afaceri, sectorul public, sectorul civil și mediul academic; și angajamente care contribuie la îmbunătățirea eficacității și eficienței în elaborarea politicilor și răspunsurile la provocările europene comune.
Prin granturile SEE și Norvegia, țările donatoare ​îşi propun să ​contribuie la reducerea disparităților sociale și economice în Europa și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și 15 țări beneficiare din Europa de Nord, Centrală și de Sud.
Acest fond de granturi reprezintă o valoare adăugată ​faţă de restul finanţării SEE și Norvegia datorită concentrării pe​ transfrontalier și transnațional ​la nivel ​euro​pean​.
​Se pun la dispoziţie ​15 milioane EUR în cadrul primei ​etape de propuneri​ care are termen​ de aplicare 01.07.2018. Se preconizează că proiectele vor începe în 2019.

 

Termen limită: 1 iulie 2018

https://eeagrants.org/regionalcooperation

EIT KICs Call 2018
Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries.

The general objective of the present Call for Proposal is to contribute to the change of perceptions and behaviour of third country nationals pondering irregularly migrating to the EU and key influencers of their decisions.
Deadline: 05 April 2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-info.html

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis'

For the purpose of this prize, artificial photosynthesis is understood to be a process that aims at mimicking the physical chemistry of natural photosynthesis by absorbing solar energy in the form of photons. The solution is required to use this energy to generate fuel molecules through a synthetic system to be delivered as a single integrated device that utilises either biomimetic, nanotechnology, synthetic biology or a combination of these systems.
Meeting the challenge will stimulate innovation and focus research and development towards energy applications in a new energy technology through increased public and commercial interest. Moreover, it will accelerate the development of new innovative energy conversion systems using solar light and natural elements to produce renewable fuels to be used in industry, housing and transport.
Deadline: 03 February 2021

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sunfuel-eicprize-2021.html

EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech for Humanitarian Aid

The challenge consists of developing innovative solutions for the delivery of humanitarian aid based on frugal application of advanced technologies.
Expected Impact: More cost-effective, more sustainable and higher-quality innovative solutions, leading to an optimised use of humanitarian funding and an enhanced response to urgent needs in a humanitarian aid settings, notably for those in a most vulnerable situation, in areas such as shelter, water and sanitation, energy, heating or cooling, food, hygiene and medical care.
Deadline: 15 January 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html

Horizon Prize for Social Innovation in Europe

The social innovation Horizon prize will pull together society's resources from different spheres including the public, private and social economy to deliver new solutions to the challenge of Aging Population. The aim is to spur interest and citizen's engagement, incite new collaborations, incentivize behavioural change towards a particular issue, attract new dynamic innovators to the area, mobilise additional private investment for innovation, generate social solutions and encourage a European social innovation "doers" community, while creating jobs and opening markets in new areas and create new social value, relationships and collaborations.
Deadline: 28 February 2019

https://goo.gl/Pk9bBS

Archive