Apeluri

New: Subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice pentru anul 2019

Competiţia se desfăşoară conform Ghidului privind subvenționarea literaturii tehnico-ştiinţifice în anul 2019.

 

Documentele privind solicitarea de finanţare vor fi transmise la sediul Secretariatului Comisiei pentru Sustinerea Literaturii Tehnico-Stiintifice, în  plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa: MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII, Registratura MCI/Secretariat Comisia pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico-Stiintifice, Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 – Bucureşti și prin email la adresele literatura2019@research.gov.ropresedinte_literatura@incdtp.roși secretariat_literatura@incdtp.ro, în atenţia secretarului Comisiei pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico-Științifice – Dna Denisa Rădulescu.

 

NOTĂ: Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține cererea de finantare completată conform Ghidului şi certificată prin semnătura reprezentantului legal al solicitantului, precum și toate documentele doveditoare ale conditiilor de eligibilitate.

 

Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Daniela Dinică, literatura2019@research.gov.ro.  

 
Termen limită: 21 octombrie 2019.

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5136/minister-comunicare-s-a-lansat-competitia-pentru-subventionarea-literaturii-tehnico-stiintifice-pentru-anul-2019  

New: European Researchers' Night 2020
Objective: The European Researchers' Night aims to bring researchers closer to the general public and to increase awareness of research and innovation activities, with a view to supporting the public recognition of researchers, creating an understanding of the impact of researchers' work on citizen’s daily life, and encouraging young people to embark on research careers.
 
Activities focus on the general public, addressing and attracting people regardless of the level of their scientific background, with a special focus on pupils and students. Activities can combine education aspects with entertainment, especially when addressing young audiences. They can take various forms, e.g. hands-on experiments, science shows, simulations, debates, games, competitions, quizzes, etc. Where appropriate, engagement with educational institutions should be sought in order to encourage formal and informal science education with the aim to improve the scientific knowledge base.
 
Deadline: 09 January 2020.
 
New: Apel CERIC-ERIC pentru acces la instalații multidisciplinare integrate în domeniul științei materialelor, biomaterialelor și al nanotehnologiilor
CERIC-ERIC - Consorțiul pentru o infrastructură central-europeană de cercetare - oferă acces la peste 50 de instrumente complementare și 2 laboratoare în domeniul științei materialelor, biomaterialelor și al nanotehnologiilor, pentru cercetare multidisciplinară.

 

În plus față de accesul la instrumente și laboratoare, CERIC oferă sprijin pentru mobilitate, publicații open access și altele.

 
Data limită pentru transmiterea aplicațiilor: 30 septembrie 2019
 

-Pentru cercetatorii care efectueaza studii în domeniul biologiei structuralehttps://www.ceric-eric.eu/2019/07/16/ceric-call-for-proposals-now-open-2019-11/

 

-Acces deschis promotional pentru cercetatorii din Romania, in cadrul proiectului H2020 ACCELERATEhttps://www.ceric-eric.eu/2019/07/16/ceric-call-for-proposals-now-open-2019-11/

 

Pentru informații suplimentare privind acest apel, vizitați: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ sau contactați useroffice@ceric-eric.eu

 

New: Apel comun RegSYS (MICALL19)

Platforma de programe comună (JPP) ERA-Net Smart Energy Systems în colaborare cu Mission Innovation (MI) are plăcerea de a anunța un nou apel comun transnațional, dedicat proiectelor globale, care dezvoltă soluții integrate de stocare a energiei, cunoscut și sub denumirea globală MICall19.

La nivel european, lansarea apelului comun 2019 va avea loc în Namur, Belgia, pe 7 octombrie 2019, în cadrul Conferinței JPP Smart Energy Systems 2019.

Pe lângă invitația de participare la eveniment, JPP ERA-Net Smart Energy Systems  pune la dispoziție o platformă online de matchmaking pentru a facilita crearea parteneriatelor.

Termen de depunere: 22 ianuarie 2020.

 
New: BiodivERsA - BiodivClim

Lansat în cadrul proiectului BiodivERsA, apelul BiodivClim 2019 urmăreşte sprijinirea proiectelor transnaționale de cercetare care abordează în comun problemele situate la intersecţia dintre biodiversitate și schimbările climatice.

Apelul se concentrează pe următoarele tematici:
Consecințele schimbărilor climatice asupra biodiversității și contribuțiilor naturii pentru oameni;
Procese de feed-back pentru climă și biodiversitate;
Potențialul soluțiilor bazate pe natură pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
Sinergii și compromisuri între politicile privind biodiversitatea, clima și alte sectoare relevante și rolul agenților de schimbare.

 

Termen limită depunere pre-propuneri de proiecte: 5 noiembrie 2019.

http://www.biodiversa.org/,

https://uefiscdi.gov.ro/biodivclim

New: Proiecte colaborative de cercetare - Programul Cercetare, asociat Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021

Prin acest instrument de finanţare, se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Norvegia, fiind, de asemenea, un mijloc de stimulare a participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.

Termen limită: 16 decembrie 2019.

New: Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)
Scop: Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o cariera profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească.

Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala. Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă din 30 august 2019.

Termen: 15 octombrie 2019.
 

 

New: Transfer la operatorul economic (PTE)

Scop: Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.

 

Termen limită: 11 octombrie 2019.

 

https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic

New: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Scop: Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

 

Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independentePlatforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă din 30 august 2019.
 
Termen15 octombrie 2019.  
 
New: Proiect experimental demonstrativ (PED)

Scop: Realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcţionale/ experimenta-le) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunatăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

 

Termen limită: 11 octombrie 2019.

 

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped

New: Programul Național de Burse al Republicii Slovace

Prin Programul Național de Burse al Republicii Slovace sunt oferite burse în vederea încurajării mobilității studenților, doctoranzilor, cadrelor didactice universitare, cercetătorilor și artiștilor din statele membre ale Uniunii Europene, la instituții de învățământ superior și organizații de cercetare din Slovacia.

Perioada pentru care se acordă aceste burse este de 1 sau 2 semestre pentru studenți (respectiv de 4-5 luni sau de 9-10 luni) și de 1-10 luni pentru doctoranzi, cadre didactice universitare, cercetători și artiști.

Termen limită:
- 31 octombrie 2019 (16.00 CET) – pentru semestrul al doilea al anului academic curent;
- 30 aprilie 2020 (16.00 CET) – pentru următorul an academic.

 
New: Competiţie Proiecte de Mobilităţi - Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021

În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Norvegia şi România, pentru stabilirea de parteneriate materializate în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare”, este lansată competiţia pentru „Proiecte de Mobilităţi” finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (fondul bilateral). Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 90.000 euro, valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de 1.200 euro pentru mobilităţi România - Norvegia/Norvegia - România.

Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 15 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică. Documentele asociate competiţiei sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/eea-proiecte-de-mobilitati (RONOMG2019).

Termen limită:

până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2019Platforma de depunere online este disponibilă începând cu data de 8 august 2019.


https://uefiscdi.gov.ro/news-lansare-competitie-proiecte-de-mobilitati-mecanismul-financiar-norvegian-2014-2021

New: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
The Innovative Training Networks (ITN) aim to train a new generation of creative, entrepreneurial and innovative early-stage researchers, able to face current and future challenges and to convert knowledge and ideas into products and services for economic and social benefit.

ITN will raise excellence and structure research and doctoral training in Europe (EU Member States and Horizon 2020 Associated Countries), extending the traditional academic research training setting, incorporating elements of Open Science and equipping researchers with the right combination of research-related and transferable competences. It will provide enhanced career perspectives in both the academic and non-academic sectors through international, interdisciplinary and intersectoral mobility combined with an innovation-oriented mind-set.

 
Deadline: 14 January 2020.
 
New: Calls for Proposals: High Performance Computing (HPC)
1. HPC and data centric environments and application platforms
 
Scope: Proposals should address the development of energy-efficient HPC solutions supporting the adoption of applications with industrial and societal relevance for Europe on evolving HPC hardware and system software/programming environments.
The use of HPC solutions to generate innovation and value creation should be clearly demonstrated (for instance in manufacturing, farming, health, mobility, natural hazards, climate, energy, space, finance or cybersecurity) and aimed at providing secure and simple access and service provisioning to relevant stakeholders based on such HPC solutions.
These developments should be driven by complex application workflows, for instance High Performance Data Analytics (HPDA), combining artificial intelligence and simulation modelling, exploiting underlying hardware heterogeneity/modularity, integrating cloud-based solutions etc.) and should offer solutions to key application areas including industrial use cases. These developments may also promote the efficient use of platforms and architectures best suited for the targeted use cases and applications (e.g. accelerated platforms).
 
Deadline: 14 January 2020.
 
 
 
2. Industrial software codes for extreme scale computing environments and applications
 
Scope: Proposals should address the development of extreme scale computing technologies and system architectures, programming models and tools, and mathematical methods and algorithms in an increasingly complex and heterogeneous computing environment with memory and storage hierarchies. The approaches should respond to critical demands of application performance, energy efficiency, scale, resilience, programmability, etc., across the levels of the compute stack, including compute elements, networking, data storage and data handling. A co-design approach should be followed, covering from the application to the hardware, answer user challenges of industry and research centers/academia and involve the work done at the Centres of Excellence and the data provided e.g. by the Digital Innovation Hubs.
 
Deadline: 14 January 2020.

 
 
3. Extreme scale computing and data driven technologies
 
Scope: Proposals should address the development of extreme scale computing technologies and system architectures, programming models and tools, resource management, fault tolerance, and mathematical methods and algorithms in an increasingly complex and heterogeneous computing environment with memory and storage hierarchies. The approaches should respond to critical demands of application performance, energy efficiency, scale, resilience, scheduling, programmability, etc., across the levels of the compute stack, including compute elements, networking, data storage and data handling. A co-design approach should be followed, covering from the application to the hardware, answering user challenges of industry and research centres/academia and involving the work on the European low power processing technologies and results of Centres of Excellence, significant previous European and national projects in the area, and the data provided e.g. by the Digital Innovation Hubs.
 
Deadline: 14 January 2020.
 
 
 
4. HPC Competence Centres
 
Scope:
a. Research and Innovation Actions
Set-up and operate one HPC Competence Centre in a maximum number of countries of each of the EU Member States and EuroHPC JU Participating States, associated to the national supercomputing centres. The HPC Competence Centre should provide leading-edge, innovative solutions taking into account national HPC needs and requirements emanating from different users (industry, academia, public administrations), and develop the necessary expertise and applications know-how close to the users. National HPC Competence Centres should implement a flexible and modular approach in the services to be provided, taking into account the degree of maturity of the national HPC infrastructure
b. Coordination and Support Action
Proposals should aim at coordinating the national HPC Competence Centres. In particular, it is expected to establish a communication platform, facilitate dialogue, promote the objectives of the HPC Competence Centres and organize outreach events and workshops (on topics identified by the national HPC Competence Centres). It is expected to identify potential training solutions and tools available from the HPC Competence Centres network to support and assist national HPC Competence Centres requests and/or needs and help networking of respective national and European activities including through the provision of mentoring and twinning schemes.
 
Deadline: 14 November 2019.   

 

New: Calls for proposals Programme: Asylum, Migration and Integration Fund
1. Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes 
Private sponsorship schemes implemented to date in Europe can be divided into four main categories: humanitarian corridors; ad-hoc schemes for specific religious groups; specific family reunification schemes; and community-based sponsorship. Given the diverse range of admission schemes that have operated in Member States with a sponsorship component, sponsorship is best described as a way of admitting persons for humanitarian reasons, rather than as a separate channel itself. Private sponsorship schemes share one common characteristic: they involve a transfer of responsibility from government agencies to private actors for some elements of the identification, pre-departure, reception, or integration process of beneficiaries. With a strong involvement of local communities and civil society organisations, these schemes allow strengthened capacities at local level to provide adequate support for integration and usually lead to better integration outcomes of the persons concerned.
 
2. Social and economic integration of migrant women
Women can be crucial facilitators in the integration process. When they have children, they are often multipliers in the areas of education and employment and play an important role as agents for the transfer of values. The positive impact of migrant women’ employment on the social outcomes of their children is well documented. Still, data and research show that migrant women face multiple disadvantages in comparison with migrant men and native-born women; in particular they have lower activity and employment rates, a higher risk of poverty or social exclusion and are more likely to be in lower skilled/valued occupations.[2] This is true even though migrant women have on average a similar, or slightly better, level of education than migrant men. More adverse integration outcomes in turn can undermine their personal as well as economic independence, increase the risk of vulnerability and social isolation, as well as the risk of suffering mental health issues and low self-esteem. Women perceived as Muslim or of African descent face particular difficulties, in particular due to discrimination in access to the labour market.
Therefore, it is essential to support migrant women and girls to participate in all spheres of society and to promote gender equality. An effective social integration of women in the receiving society, in particular the capacity to interact and feel at ease with the new social environment, can contribute to improved social cohesion and facilitate their integration in the labour market.
 
3. Support to victims of trafficking in human beings
Providing better access to and realising the rights of the victims of trafficking in human beings is a priority under the 2017 Communication ‘Reporting on the follow-up to the EU Strategy towards the eradication of trafficking in human beings and identifying further concrete actions (‘2017 Communication’). The European Commission has been supporting transnational projects contributing to the early identification, assistance, support, referral and integration of third country national victims of trafficking in human beings. Ensuring that funding matches anti-trafficking policy aims is a cross cutting priority of the 2017 Communication.
The European Commission second progress report (2018) indicates that Member States reported on victims of trafficking found in asylum application systems; on organised criminal groups abusing asylum procedures. In this respect, Europol has warned that ‘OCGs involved in trafficking in human beings also continue to exploit asylum provisions in order to traffic non-EU nationals into the EU. In many occasions, victims are provided with fraudulent documents to conceal their real identity and age’. EU Member States and other sources reported concerns on criminal networks involved in trafficking in human beings taking advantage of the irregular migration routes. In the report, the European Commission notes that trafficking in human beings should be addressed in the context of migration, taking into account the disproportionate targeting of women and girls trafficked for the purpose of sexual exploitation. Efforts should continue to ensure that all victims are identified and provided with assistance and protection appropriate to their gender, age and the form of exploitation.
 
4. Protection of children in migration
Migrant children continue to arrive to the EU in relatively large numbers. From the 34,376 irregular migrants who arrived to the EU by land or sea or land in the first half of 2019, 23% are children. According to EASO, in 2018, children lodged 159,000 asylum applications in the EU+. The number of unaccompanied migrant children arriving to the EU frontline Member States is notable: in Spain, 13,500 estimated to be present on the territory at the end of 2018, in Italy 8,500, and in Greece 3,700.
The 2017 Communication on the protection of children in migration is still actual. The Communication identified serious gaps in the protection offered to migrant children in different areas, and set out recommendations on how to address the gaps identified. The Communication had highlighted the need to provide adequate reception and support to the migrant children, including in terms of accommodation, access to basic services, and specialised support for the most vulnerable, and the negative impact that detention measures may have on children, especially when detention is the consequence of an irregular migration status. The Communication thus recommended to work towards ensuring the availability of alternative care systems and of effective alternatives to administrative detention on migration grounds.
According to the UN Convention on the Rights of the Child (‘UNCRC’), a child should grow up in a family environment, and children temporarily deprived of their family environment, including migrant children, are entitled to special protection and assistance. In line with the requirements of Art. 24(2) of the Reception Conditions Directive (2013/33/EU), unaccompanied children seeking to obtain international protection in the EU must be provided suitable and safe reception conditions, which include placement with a foster family, accommodation centres with special provision for children, or other suitable accommodation, such as supervised independent living arrangements for older children. The UN Guidelines for the Alternative Care of Children (2010) constitute relevant standards in this respect.
 
Deadline: 30 January 2020.
 
New: ERC Starting Grant
ObjectivesERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
 
Profile of the ERC Starting Grant Principal InvestigatorThe Principal Investigator shall have been awarded their first PhD at least 2 and up to 7 years prior to 1 January 2020. The eligibility period can be extended beyond 7 years in certain properly documented circumstances.
A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the potential for research independence and evidence of maturity, for example by having produced at least one important publication as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes, etc.
 
Deadline: 16 October 2019.
 
New: ERC Synergy Grant
Objectives: The aim is to provide support for a small group of two to four Principal Investigators to jointly address ambitious research problems that could not be addressed by the individual Principal Investigators and their teams working alone. Synergy projects should enable substantial advances at the frontiers of knowledge, stemming, for example, from the cross-fertilization of scientific fields, from new productive lines of enquiry, or new methods and techniques, including unconventional approaches and investigations at the interface between established disciplines. The transformative research funded by Synergy Grants should have the potential of becoming a benchmark on a global scale.
 
Profile of the ERC Synergy Grant Principal Investigators: The 'Synergy Grant Group' applying for the ERC Synergy Grant must be made up of a minimum of two and a maximum of four Principal Investigators with competitive track records and, as necessary, their teams.
Each Principal Investigator must present as part of the proposal either an early achievement track-record or a 10-year track-record, whichever is most appropriate for their career stage (see Starting, Consolidator and Advanced Grant profiles in the ERC Work Programme 2020). There is little prospect of an application succeeding in the absence of such a record.
 
Deadline: 05 November 2019.
 

 

New: The Fulbright Visiting Scholar Program
The Fulbright Visiting Scholar Program for Romanian professors, researchers and professionals who have a doctoral degree or equivalent (certified). Grants are available for conducting research and/or lecturing in the U.S. universities.


The Fulbright Visiting Scholar Program provides international travel, accident/sickness insurance and a monthly stipend covering accommodation and living expenses.

Eligible Fields: any field, except clinical medicine and other clinical disciplines.

Grant duration: 3 - 6 months.

 
Applicants must meet the following criteria:
•  hold Romanian citizenship; green card holders and persons with dual (Romanian and U.S.) citizenship are ineligible;
•  hold or expect to receive a PhD or equivalent (certified) in a relevant area before departure to the U.S.;
•  show a proficiency in English corresponding to the proposed research or teaching project; English language proficiency results and/or TOEFL scores are not required; interviews will be conducted in English.
 

 

New: The Fulbright-RAF (Romanian-American Foundation) Scholar Award
The Fulbright-RAF (Romanian-American Foundation) Scholar Award in the field of Entrepreneurship & Entrepreneurial Studies, dedicated to Romanian academics from technical universities and faculties/or/departments, who wish to carry out a semester-long fellowship in residence at the University of Rochester – Ain Center for Entrepreneurship, for study and independent research, curriculum development, classroom observation and participation in community-based entrepreneurial activities.

The success of the program entails visionary professors committed to learning and implementing best practices in entrepreneurship education as well as university administrators committed to supporting new programs for their students.
 

Applicants must meet the following criteria:
•   hold Romanian citizenship; green card holders and persons with dual (Romanian and U.S.) citizenship are ineligible;
•   hold a PhD degree and carry out regular teaching responsibilities;
•   demonstrate interest and ability to fully participate in the educational experience and to implement entrepreneurship education upon return;
•   show willingness to advance educational innovation through development of a national entrepreneurship education association;
•   have the support* of their home university for achievement of high impact results for Romanian students;
•   show a proficiency in English corresponding to the activities required by this type of program; a language proficiency test is not required.

Application deadline: November 4, 2019.

 
New: Program de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” şi „Nicolae Iorga” 2019
Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, care cunosc limba italiană cel puţin de nivel mediu și o limbă de circulație internațională, pentru domeniile: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, științe economice și științe exacte.
 
Bursa se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive şi maximum doi ani universitari consecutivi. Ministerul Educaţiei Naționale, prin A.C.B.S., asigură o bursă de 500 de euro pe lună destinată asigurării cheltuielilor de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană,  transport internațional, procurare de cărţi şi rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale şi, eventual, plata unor taxe şcolare). Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di  Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două instituţii.
 
La concursul național au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;
b) provin din instituții de învățământ acreditate din România/instituții de profil din România, sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și/sau studii universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calități:
- studenți la programele de masterat/cursanți la studii  aprofundate, la învățământul de zi;
- doctoranzi în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România;
- doctori în științe/artă cu diplomă obținută în țară sau străinătate;
- artiști consacrați;
- cadre  didactice  titulare  în  instituții  de  învățământ  de  stat  sau  particular acreditate, din rețeaua Ministerului Educației Naționale;
- cercetători în institute de cercetare din rețeaua Ministerului Educației Naționale;
- membri ai Uniunii Artiștilor Plastici;
c) au cunoștințe de limba italiană cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație) și, de asemenea,  fac dovada cunoașterii unei limbi străine de  circulație internațională;
d) fac dovada obținerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în domeniul în care se solicită bursa.
 
New: Apeluri portal Comisia Europeana (cu deschidere in perioada iulie-septembrie 2019)
New: Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice
 
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.
 

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Prezentul apel de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat, avizată favorabil de către Consiliul Concurenței. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

 
Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
 
Termen limită: 7 octombrie 2019.
 
New: Competiţii UEFISCDI (mobilităţi cercetători, premiere articole şi brevete)
1. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora
Scop: Capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea crearii unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.
Termen limită: 30 septembrie 2019.
 
2. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora
Scop: Crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.
Termen limită: 30 septembrie 2019.
 
3. Proiecte de mobilitate pentru cercetători
Scop: Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.
Termen limită: 30 septembrie 2019.
 
4. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete
Scop: Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.
Termen limită: 15 noiembrie 2019.
 
5. Premierea rezultatelor cercetării – Articol
Scop: Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.
Termen limită30 noiembrie 2019.
Calls for proposals for Horizon 2018-2020
EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch'

The challenge is to develop a European technologically non-dependent solution for launching light satellites.

An established service for regular launches dedicated to small satellites will contribute to achieve the following goals:
- internal market growth in the manufacturing sector of small launchers and satellites and the downstream services sector;
- European leading position in export markets globally in the field of light satellites and small launchers;
- space-enabled seamless solutions for European citizens thanks to operational light satellites and small launchers.

The contest is open to all legal entities (i.e. natural or legal persons, including international organisations) or groups of legal entities established in an EU Member State or in a country associated to Horizon 2020. The prize relates to the development of European critical space infrastructure, which is of strategic importance and security-critical for the Union and its Member States.

The prize will be ​​awarded, after closure of the contest, to the contestant(s) who in the opinion of the jury demonstrates a solution that best meets the following cumulative criteria:
​- ​Excellence
​- ​Technical implementation;
​- ​Service sustainability.

Deadline:​ ​01 June 2021
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/space-eicprize-2019.html

Oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2019-2020

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.
Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare.DAAD finanțează și programe desfășurate în limba germană sau în limba engleză.

Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat la următoarea adresă: https://www.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/ic-bukarest/stipendien/rumaenisch/daad_stipendien_kurz_19-20-ro.pdf. Termenele de aplicare pentru stagiile finanțate în anul universitar 2019-2020 sunt trecute în tabel în ultima coloană.

Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&back=1

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis'

For the purpose of this prize, artificial photosynthesis is understood to be a process that aims at mimicking the physical chemistry of natural photosynthesis by absorbing solar energy in the form of photons. The solution is required to use this energy to generate fuel molecules through a synthetic system to be delivered as a single integrated device that utilises either biomimetic, nanotechnology, synthetic biology or a combination of these systems.
Meeting the challenge will stimulate innovation and focus research and development towards energy applications in a new energy technology through increased public and commercial interest. Moreover, it will accelerate the development of new innovative energy conversion systems using solar light and natural elements to produce renewable fuels to be used in industry, housing and transport.
Deadline: 03 February 2021

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sunfuel-eicprize-2021.html

EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech for Humanitarian Aid

The challenge consists of developing innovative solutions for the delivery of humanitarian aid based on frugal application of advanced technologies.
Expected Impact: More cost-effective, more sustainable and higher-quality innovative solutions, leading to an optimised use of humanitarian funding and an enhanced response to urgent needs in a humanitarian aid settings, notably for those in a most vulnerable situation, in areas such as shelter, water and sanitation, energy, heating or cooling, food, hygiene and medical care.
Deadline: 15 January 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/humanitarianaid-eicprize-2020.html

Archive