Departamentul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Universitară (DCSCU) are misiunea de a oferi sprijin comunității academice în vederea creării unei mediu de cercetare competitiv pe plan național și internațional care să transforme Universitatea de Vest din Timişoara într-un pol de excelență centrat pe generarea de cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare și inovare și prin creație artistică și universitară.

Principalele obiective ale DCSCU sunt următoarele:
 • sprijinirea activității de cercetare, creație artistică și performanță sportivă în concordanță cu strategia de dezvoltare a universităţii;
 • organizarea la nivel intern a procesului de clasificare și de ierarhizare desfășurat la nivel național și internațional;
 • oferirea de servicii de consultanță membrilor UVT în toate aspectele conexe relațiilor cu partenerii industriali.
Referent Adina-Elena Segneanu
Tel: +40-(0)256-592731
E-mail: adina.segneanu@e-uvt.ro

Referent Dan Ştefan Vlase
Tel: +40-(0)256-592731
E-mail: dan.vlase@e-uvt.ro
Referent Alexandra Ursulescu
Tel: +40-(0)256-592733
E-mail: alexandra.codospan@e-uvt.ro
​Şef Oficiu Andrei Mihai Crăciun
Tel: +40-(0)256-592733
E-mail: ​andrei.craciun@e-uvt.ro

Referent Mihaela Ilina Stănculete
Tel: +40-(0)256-592733
E-mail: mihaela.stanculete@e-uvt.ro

Director DCSCU

Lect. univ. dr. Daniel Lucheş
e-mail: daniel.luches@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592150

ROF Departamentul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Universitară

Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare