Consiliul Științific


Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU) are misiunea de a contribui la dezvoltarea, promovarea și valorificarea activității de cercetare științifică și creație universitară din UVT. Reușește să îndeplineasca acest obiectiv prin elaborarea de strategii, regulamente, rapoarte și propuneri de măsuri concrete; prin elaborarea de criterii de evaluare și ierarhizare și prin emiterea de puncte de vedere cu privire la cercetarea științifică și creația universitară. De asemenea, CSCCU elaborează strategia în domeniul cercetării - dezvoltării - inovării și creației universitare și propune programe de implementare a acesteia.

CSCCU este coordonat de Biroul Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (BCSCCU).

Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare colaborează cu Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă, precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi / sau europeană şi a activităţii editoriale, din cadrul Senatului UVT, la realizarea de analize și rapoarte cu privire la dezvoltarea și evaluarea cercetării și creației universitare în UVT.

Componenţa Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU) 2020
ROF Consiliul Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU) 2020
Componenţa Biroului Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare 2020