Centre de cercetare


Centrele de cercetare științifică și creație universitară reunesc atât membrii de seamă ai comunității academice cât și tineri cercetători interesați de obținerea de performanțe în domeniul de referință, oferind cadrul organizatoric, baza materială precum și condițiile formării resurselor umane necesare cercetării în domeniu.
 • Institutul pentru Cercetări Avansate de Mediu (ICAM)
 • Platforma de Formare și Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu - Roegen (PFCI-NGR)
 • Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu (LCAM)
• Centrul de Creație al Artelor Vizuale Conpemporane (CCAVC)
• Centrul de Creație și Cercetare în Artele Decorative și Design (CCCADD )
• Centrul Regional de Cercetare și Expertiză în domeniul conservării-Restaurării patrimoniului Cultural material (CRCERC )
 • Centrul de Cercetare: Analize Termice în probleme de Mediu(CCATM)
 • Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Trans-frontaliere și Amenajarea Rațională a Teritoriului (CDR-START)
 • Laboratorul de Chimie-Fizică Structurală și Computațională pentru Nanoștiință și Qsar (LCFSCNQ )
 • Centrul de geomorfologie aplicata si cercetare interdisciplinara (CGACI )
• Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara(CDATM )
• Centrul de Drept Comparat și Interdisciplinaritate(CDCI )
• Centrul de Cercetări în Științe Penale(CCSP )
• East European Center for Research in Economics and Business (ECREB)  
• Centrul de Cercetare în Știința Sportului, Educației Fizice și în Kinetoterapie (CCSSEFK)
• Centrul de Cercetare în Fizică Teoretică (CCFT)
• Grupul de Cercetări în Fizica Particulelor Elementare (GCFPE)
• Centrul de Cercetări în Fizica Materialelor şi a Energiilor Regenerabile (MATREG)
 • Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste (CODHUS)
 • Centrul de Studii Francofone (CSF)
 • Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen (CISG)
 • Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (CISR)
 • Research centre for Heritage and cultural Antropology (RHEA)
• Centrul de Cercetare în Traducere și în Istoria Traducerii Românești(ISTTRAROM)
• Centrul de Scriere Academică și Profesională (CSAP)
 • Centrul de Studii Romanice din Timișoara (CSRT)
• Centrul de Studii de Istorie și Arheologie „Constantin Daicoviciu” Timişoara (CSIATim)
 • Centrul de Cercetări Interdisciplinare a Patrimoniului Arheologic Mobil şi Imobil (ARHEOTIM)
• Centrul de Cercetare în Teoria Calitativă a Sistemelor cu Aplicații în Probleme de Control (CCTCSAPC)
• Centrul de Cercetare în Informatică (Research Center in Computer Science)(CCI)
• UVT HPC Center (HPC)
• Centrul de Cercetare Muzicală şi Interdisciplinară (CCMT)
• Centrul de Diagnoză Socială (CDS)
• Centrul de studii și cercetări psihologice Timișoara (CSCPT)
• Clinica Universitară de Terapii și Consiliere Psihopedagogică (CUTCP
• Centrul de Cercetare - Acțiune privind Discriminarea si Incluziunea Socială (CCADIS)
• Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială (ICDS)
• Centrul Internaţional de Cercetări Interdisciplinare în Drepturile Omului (ICIRHR)
• Institutul de Cercetări Social - Politice(ICSP)
• Institutul de cercetări social-politice: Centrul Român de Studii Penitenciare (CRSP)
• Institutul de cercetări social-politice: Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului (CCIFFI)