Arhiva

Scopul competiției este crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.
Termen limită: 20 noiembrie 2017, ora 16.00
https://uefiscdi.ro/proiecte-de- mobilitate-pentru- tineri-cercetatori- din-diaspora
Scopul competiției este capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea crearii unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.
Termen limită: 20 noiembrie 2017, ora 16.00
https://uefiscdi.ro/proiecte-de- mobilitate-pentru- cercetatori-cu- experienta-din- diaspora
A fost lansat cel de-al 3-lea apel al iniţiativei ERA-NET Smart Grids Plus, definit în contextul unei viziuni care urmăreşte crearea unui sistem de energie electrică care să integreze energia regenerabilă şi să permită tehnologii flexibile de consum şi producție.
Termen limită: 14 noiembrie 2017, ora 14:00 CEST
Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.
https://uefiscdi.ro/era-net- smart-grids- plus.