Support

Support Options

Submit a Support Ticket

Despre acest site

Cercetarea și creația universitară în
Universitatea de Vest din Timișoara

Obiectivele...

Principalul obiectiv strategic presupunea ,,crearea unui mediu de cercetare competitiv pe plan național și internațional care să transforme UVT într-un pol de excelență centrat pe generarea de cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare și inovare si creație artistică – cu impact direct asupra calității activității didactice si serviciilor către mediul economico-social''.

Misiunea...

Universitatea de Vest din Timișoara îşi asumă misiunea proprie de catalizator al dezvoltării societăţii româneşti prin crearea unui mediu inovativ şi participativ de cercetare ştiinţifică, de învăţare şi de creaţie cultural- artistică, transferând spre comunitate competenţe şi cunoştinţe prin serviciile de educaţie, cercetare şi de consultanţă pe care le oferă partenerilor din mediul economic şi socio-cultural.

Organizarea...

Strategia cercetării ştiinţifice şi a creaţiei universitare, precum şi planurile de cercetare/creaţie universitară trebuie să asigure organizarea unei cercetări avansate competitive, prin dezvoltarea unor şcoli ştiinţifice şi direcţii de cercetare fundamentală şi aplicată, prin participarea la proiecte ştiinţifice de interes naţional şi internaţional şi prin integrarea institutelor şi centrelor de cercetare în reţelele naţionale şi internaţionale de excelenţă.