Support

Support Options

Submit a Support Ticket

Biroul pentru cercetare științifică și creație universitară

BIROUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CREAȚIE UNIVERSITARĂ (BCS&CU)

BCS&CU funcționează la nivelul Universității de Vest din Timișoara având ca scop sprijinirea activității de cercetare, creație artistică și performanță sportivă în concordanță cu strategia de dezvoltare a universității.

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de creaţie universitară din cadrul UVT urmăreşte strategiile şi direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la nivel instituţional.

Prin realizarea unei cercetări ştiinţifice şi de creaţie universitare avansate se au în vedere: creşterea contribuţiei UVT la dezvoltarea cunoaşterii; creşterea vizibilităţii UVT la nivel regional, naţional şi internaţional; creşterea contribuţiei UVT la dezvoltarea socio-economică la nivel regional şi naţional.

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară din UVT cuprinde:

  1. cercetarea ştiinţifică;
  2. dezvoltarea şi inovarea;
  3. creaţia artistică;
  4. performanţa sportivă.

Activităţile de cercetare ştiinţifică şi de creaţie se pot desfăşura în mod individual sau colectiv, de către personalul didactic şi de cercetare titular şi asociat, studenţi licenţă, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, postdoctoranzi, în cadrul UVT sau în colaborare cu unităţi de cercetare ştiinţifică şi creaţie naţionale şi internaţionale.

BCS&CU-Siglatext