Support

Support Options

Submit a Support Ticket

Misiune

UVT îşi asumă misiunea generală de cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie, generând şi transferând cunoaştere către societate prin:

a) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al literelor, al artelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora;

b) formare iniţială şi continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi al satisfacerii nevoilor de competenţe ale mediului socio-economic.

UVT îşi asumă misiunea proprie de catalizator al dezvoltării societăţii româneşti prin crearea unui mediu inovativ şi participativ de cercetare ştiinţifică, de învăţare, de creaţie cultural-artistică și de performanță sportivă, transferând spre comunitate competenţe şi cunoştinţe prin serviciile de educaţie, cercetare şi de consultanţă pe care le oferă partenerilor din mediul economic şi socio-cultural.

[Carta UVT 2016]