Support

Support Options

Submit a Support Ticket

Obiective

Obiectiv strategic

Crearea unui mediu de cercetare competitiv pe plan național și internațional care să transforme UVT într-un pol de excelență centrat pe generarea de cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare și inovare si creație artistică – cu impact direct asupra calității activității didactice si serviciilor către mediul economico-social.

[Plan managerial , 2012]

Obiective operaționale:

  • Instituționalizarea / crearea cadrului organizatoric al cercetării științifice și creației artistice  la nivelul UVT;
  • Stabilirea unor domenii strategice  de cercetare și creație artistică cu potențial de excelență;
  • Crearea unor centre de cercetare atractive si competitive la nivel național și internațional bazate pe o infrastructură performantă la nivel internațional;
  • Creșterea numărului de rezultate științifice si culturale de valoare,
  • Creșterea competitivității în atragerea de fonduri la nivel național și internațional;
  • Creșterea calității cercetării științifice și a creației artistice prin finanțarea și stimularea performanței;
  • Consolidarea școlilor doctorale ca entități de bază ale  cercetării științifice universitare.
  • Asigurarea transferului tehnologic și diseminarea rezultatelor cercetării în mediul economic ;
  • Creșterea vizibilității activității de cercetare științifică și creație artistică.

[Plan managerial , 2012]