Support

Support Options

Submit a Support Ticket

Organizarea cercetării UVT

Organizarea cercetării ştiinţifice şi a creaţiei universitare în Universitatea de Vest din Timișoara

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară cuprinde:

  • cercetarea ştiinţifică;
  • dezvoltarea şi inovarea;
  • creaţia artistică;
  • performanţa sportivă.

 

Activităţile de cercetare ştiinţifică se pot desfăşura în mod individual sau colectiv, de către personalul didactic şi de cercetare titular şi asociat, studenţi, studenţi doctoranzi, cercetători postdoctorali, în cadrul UVT sau în colaborare cu universităţi şi institute de cercetare naţionale şi internaţionale. În UVT, activităţile de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară se desfăşoară în cadrul departamentelor, institutelor/centrelor/laboratoarelor de cercetare ştiinţifică, centrelor/ atelierelor/studiourilor de creaţie artistică şi/sau performanţă sportivă, unităţilor de producţie teatrală şi cinematografică, unităţilor de proiectare, centrelor de consultanţă şi expertiză, unităţilor de microproducţie şi prestări de servicii.

Strategia cercetării ştiinţifice şi a creaţiei universitare, precum şi planurile de cercetare/creaţie universitară trebuie să asigure organizarea unei cercetări avansate competitive, prin dezvoltarea unor şcoli ştiinţifice şi direcţii de cercetare fundamentală şi aplicată, prin participarea la proiecte ştiinţifice de interes naţional şi internaţional şi prin integrarea institutelor şi centrelor de cercetare în reţelele naţionale şi internaţionale de excelenţă.

În UVT, cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară stau la baza procesului de învăţământ superior şi reprezintă o obligaţie profesională a fiecărui cadru didactic şi de cercetare. Activitatea individuală de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară reprezintă un criteriu fundamental de evaluare a membrilor comunităţii academice.

[Carta UVT 2012]