Support

Support Options

Submit a Support Ticket

Proiectele UVT

Proiectele UVT

Universitatea de Vest din Timișoara este un participant activ în diferitele competiții de granturi și proiecte vizând activități de cercetare și creație universitară, naționale sau internaționale. Sursele de finanțare sunt extrem de diverse, incluzând:

  1. proiecte finanțate de la bugetul național, acoperind apeluri specifice din programele naționale de cercetare-dezvoltare inovare (PN-II sau PN-III);
  2. proiecte finanțate prin fonduri structurale, vizând acțiuni specifice ale programelor operaționale competitivitate (POC sau POSCCE);
  3. proiecte finanțate de către Comisiile Europene, programele cadru ale Comisiei Europene (FP7 și H2020), alte acțiuni și programe specifice (COST, CEF, CIP);
  4. alte programe internaționale, inclusiv programe ale agenției spațiale Europene, programe de cooperare regională, bilaterală sau transfrontaliere.