Support

Support Options

Submit a Support Ticket

Structuri de cercetare

Cercetarea științifică și creația universitară

Centrele de cercetare științifică și creație universitară reunesc atât membrii de seamă ai comunității academice cât și tineri cercetători interesați de obținerea de performanțe în domeniul de referință, oferind cadrul organizatoric, baza materială precum și condițiile formării resurselor umane necesare cercetării în domeniu.


 
 

Activităţile de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară se desfăşoară în cadrul departamentelor, institutelor, centrelor/laboratoarelor de cercetare ştiinţifică, centrelor/atelierelor/studiourilor de creaţie artistică şi/sau performanţă sportivă, unităţilor de producţie teatrală şi cinematografică, unităţilor de proiectare, centrelor de consultanţă şi expertiză, unităţilor de microproducţie şi prestări servicii″ [Carta UVT]


Structuri și centre de cercetare

Departamentul pentru Pregătire a Personalului Didactic

 • Centrul de Cercetare și Formare a Carierei Didactice (CCFCD)

Facultatea de Arte si Design

 • Centrul de Creație al Artelor Vizuale Conpemporane (CCAVC)
 • Centrul de Creație și Cercetare în Artele Decorative și Design (CCCADD )
 • Centrul Regional de Cercetare și Expertiză în domeniul conservării-Restaurării  patrimoniului Cultural material (CRCERC)

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

 • Centrul de Cercetări pentru Analize Termice de Mediu (CCATM)
 • Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Trans-frontaliere și Amenajarea Rațională a Teritoriului (CDR-START)
 • Laboratorul de Chimie-Fizică Structurală și Computațională pentru Nanoștiință și Qsar (LCFSCNQ )
 • Centrul de Geomorfologie Aplicată și Cercetare Interdisciplinară (CGACI)

Facultatea de Drept 

 • Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara (CESCJT)
 • Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara (CDAT)
 • Centrul de Drept Comparat și Interdisciplinaritate (CDCI)
 • Centrul de Cercetări în Științe Penale (CCSP)

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

 • East European Center for Research in Economics and Business (ECREB)

Facultatea de Educație Fizică și Sport

 • Centrul de Cercetare în Știința Sportului, Educației Fizice și în Kinetoterapie (CCSSEFK)

Facultatea de Fizică

 • Grupul de Cercetări în Fizica Particulelor Elementare (GCFPE)
 • Centrul de Cercetare în Fizica Teoretică (CCFT)
 • Grupul de Gravitație Computațională (GGP)
 • Centrul de Cercetări pentru Materialele Inteligente (CCMI)
 • Centrul Național de Difractometrie cu Raze X ( CNDRX)
 • Electrohidrodinamica Sistemelor Nanometrice Disperse (ESND)
 • Fizica Materialelor Cristaline (FMC)
 • Platforma Solară (PS)

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 • Centrul de Studii Francofone (CSF)
 • Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen (CISG)
 • Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (CISR)
 • Research centre for Heritage and cultural Antropology (RHEA)
 • Center for Advanced Studies in History (CASHT)
 • Centrul de Cercetare în Traducere și în Istoria Traducerii Românești ISTTRAROM-TRANSLATIONES (CCTITR)

Facultatea de Matematică și Informatică

 • Centrul de Cercetare în Teoria Calitativă a Sistemelor cu Aplicații în Probleme de Control (CCTCSAPC)
 • Centrul de Cercetare în Informatică (CCI)

Facultatea de Muzică și Teatru

 • Centrul de Cercetare Interdiciplinară și Formare a Tinerilor Cercetători (CCIFTC)
 • Centrul de Cercetare a Muzicii Vocale din Banat (CCMVB)
 • Centrul de Studii Imnologice (CSI)
 • Centrul de Studii pentru Arta Organistică „TIMOREGELFEST” (CSAO-T)
 • Institutul de Interpretare a Stilurilor Muzicale (IISM)
 • Centrul de Experimente și Studii Teatrale (CEST)
 • Centrul de Studii pentru Teatrul Contemporan (CSTC)

Facultatea de Sociologie și Psihologie

 • Centrul de Diagnoză Socială (CDS)
 • Centrul de Cercetare a Interacțiunii COpil-Părinte (CICOP)
 • Centrul de Studii și Cercetări Psihologice din Timișoara (CSCPT)
 • Clinica Universitară de Terapii și Consiliere Psihopedagogică (CUTCP)

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

 • Centrul de Studii Europene Alcide de Gasperi (CSE-AG)
 • Center for Eastern European Film and Media Studies (CEEFMS)
 • Institutul de cercetări social-politice: Centrul Român de Studii Penitenciare (CRSP)
 • Institutul de cercetări social-politice: Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului (CCIFFI)
 • Institutul de Cercetări Social-Politice (ICSP)

Structuri și centre de cercetare
Universitatea de Vest din Timișoara

 
 • Institutul pentru Cercetări Avansate de Mediu (ICAM)
 • Platforma de Formare și Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu - Roegen  (PFCI-NGR)
 • Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu (LCAM)
 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biodiversitate Timișoara (INhaBIT)
 • Centrul de Scriere Academică și Profesională (CSAP)
 • Centrul de Studii Romanice din Timișoara (CSRT)
 • Centrul pentru Dezvoltare Academică (CDA)
 • Institutul Român de Educație a Adulților din Timișoara (IREA)
 • Centrul de Studii de Istorie și Arheologie „Constantin Daicoviciu” (CSIA-CD)
 • Centrul de Studii Africane UBUNTU (CSA-UBUNTU)
 • Centrul Interuniversitar Pilot de Comunicare și Valorificare a Proprietății Intelectuale (CIPCVPI)